Council for the Curriculum, Examinations and Assessment

AthmhuinTeaRas Ag Obair ar an Éagsúlacht

Faoin Acmhainn Seo

AthmhuinTeaRasPDF, 3.2 MB

Luaitear an Chlaontacht, an Seicteachas agus an tAthmhuintearas mar ábhair teagaisc sa Chroíshiollabas don Teagasc Reiligiúin d'Eochairchéim 3, faoi Cuspóir Foghlama 3 – An Mhoráltacht.

Rinneadh an acmhainn seo a fhorbairt le cuidiú leat dul i ngleic leis na hábhair seo ó thaobh Teagasc Reiligiúin de. Trí na ceisteanna a scagadh trí mheán scéalta reiligiúnacha agus téacsanna diaga, spreagfar daltaí lena ndearcadh féin ar dhaoine ó chúlraí éagsúla a chíoradh.

Bileoga Oibre na nDaltaí – Is bileoga oibre inphriontáilte iad seo atá dírithe ar na daltaí.

Áiseanna don Chlár Bhán Idirghníomhach – Cuireadh roinnt áiseanna ar fáil don chlár bhán idirghníomhach. Is féidir roinnt acu a úsáid ar mhaithe le léiriúchán agus tá cinn eile ann is féidir a úsáid go hidirghníomhach leis na daltaí.