Réamhrá

Is cnuasach de ghníomhaíochtaí praiticiúla fadhbréitigh é Luaigh Airgead, Déan Réitigh atá le húsáid i mbunscoileanna. Is í aidhm na háise ná ábaltacht airgeadais páistí bunscoile a fhorbairt.Na gníomhaíochtaí a gcuirtear síos orthu san áis seo fágann siad go mbíonn deiseanna ag páistí tascanna a chomhlánú, scileanna fadhbréitigh a fhorbairt agus seo uile a dhéanamh ar bhealach cruthaitheach taitneamhach.  

San áireamh sa phacáiste tá PDF den áis agus roinnt scarbhileog agus cáipéisí tacaíochta is féidir a íoslódáil ó na naisc seo thíos.

Comhaid Áise BainteachaLeabhrán Treorach;

Leabhrán Treorach PDFPDF, 435 KB

Íoslódáil na comhaid uile

Íoslódáil na hábhair uile in aon chomhad comhbhrúite amháin.
Download Zip file
1.56 MB