Luaigh Airgead, Déan Mata

Luaigh Airgead, Déan Mata

Baineann Luaigh Airgead, Déan Mata úsáid as ceithre fhíorchás sa tsaol (fóin phóca, turais scoile, baincéireacht agus ríomhairí) chun tacú le foghlaim agus teagasc na matamaitice agus san am chéanna cuirfidh sé le feasacht daoine óga ar mhórcheisteanna airgeadais.

Leabhrán Treorach

Leabhrán Treorach PDF PDF, 4.93 MB

Pacáiste Tacaíochta Múinteora

Tá freagraí ar ghníomhaíochtaí na ndaltaí i bPacáiste Tacaíochta Múinteora.

Pacáiste Tacaíochta Múinteora PDF PDF, 159 KB

Íoslódáil na comhaid uile

Íoslódáil na hábhair uile in aon chomhad comhbhrúite amháin.
Download Zip file
(4.38 MB)

Comhaid Áise Bainteacha

Luaigh Fóin Phóca, Déan Mata PPT, 120 KB
Luaigh Turais Scoile, Déan MataPPT, 111 KB
Luaigh Bainc, Déan Mata PPT, 80 KB
Luaigh Ríomhairí, Déan MataPPT, 337 KB

Talk Computers: AExcel Spreadsheet, 29 KB
Talk Computers: BExcel Spreadsheet, 31 KB