Council for the Curriculum, Examinations and Assessment

Beatha le Bua

Faoin áis seo

Is sraith de bheathaisnéisí gairide ar dhaoine cáiliúla an domhain í seo, ach le béim ar leith ar 'laochra na hÉireann’, le haghaidh léitheoireacht neamhspleách a spreagadh i measc daltaí. Tá 73 leabhrán sa tsraith anois agus cuirfear leis sin de réir a chéile. Tá 20 leabhar saothair ann fosta.