Gníomhaíochtaí Seomra Ranga
(Eochairchéim 2)

Is deiseanna foghlama agus teagaisc struchtúrtha iad na gníomhaíochtaí seomra ranga agus leagtar béim ar na luachanna Oilimpeacha agus Parailimpeacha. Mar sin de, tá eilimint láidir de Forbairt Phearsanta agus Chomhthuiscint ag baint leo. Baineann na gníomhaíochtaí leis na Réimsí Foghlama eile chomh maith.

Gníomhaíocht Cur Síos Réimse Foghlama Scil Thraschuraclaim Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Phearsanta
Cluichí Oilimpeacha agus Parailimpeacha Déanann na páistí taighde ar na Cluichí Oilimpeacha agus Parailimpeacha ársa agus nua, ansin cruthaíonn siad léiriú ar a dtorthaí. Forbairt Phearsanta & Comhthuiscint
An Domhan Thart Orainn
Cumarsáid
Úsáid TFC
(Tasc Podcraolta)
Bainistiú Eolais
Ag Obair le Daoine Eile
Cad iad na Luachanna atá agat? Fiosraíonn na páistí luachanna na gCluichí Oilimpeacha agus Parailimpeacha. Foghlaimíonn siad na luachanna seo a aithint ina n-iompar féin agus in iompar daoine eile. Cruthaíonn siad podchraoladh faoi na luachanna do pháistí eile sa scoil. Forbairt Phearsanta & Comhthuiscint Úsáid TFC
Cumarsáid
Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht
Rio 2016 Faigheann na páistí níos mó amach faoi Rio de Janiero, an Bhrasaíl, an tíreolaíocht, an saol agus an cultúr a bhaineann léi. Na hEalaíona Ag Obair le Daoine Eile Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht
Thart ar an Domhain Fiosraíonn na páistí gné idirnáisiúnta na gCluichí.  Faigheann siad amach faoi laochra spóirt Oilimpeacha agus Parailimpeacha. Amharcann siad ar spóirt nach bhfuil siad chomh heolach sin orthu. Sa deireadh, fiosraíonn an ilchineálacht atá ina scoil féin. Forbairt Phearsanta & Comhthuiscint
An Domhan Thart Orainn
Úsáid TFC
(Poster Magic & Web Task)
Ag Obair le Daoine Eile
Bratacha agus Siombailí Ag amharc ar bhratacha ó áiteanna éagsúla sa domhain, agus an chiall atá leo, fiosraíonn na páistí siombailí de chuid na gCluichí Oilimpeacha agus Parailimpeacha. Úsáideann siad an comhthéacs seo le gnéithe a bhaineann le féiniúlacht phearsanta agus chultúrtha a fhiosrú. Forbairt Phearsanta & Comhthuiscint
An Domhan Thart Orainn
Cumarsáid Féinbhainistiú