Corpoideachais (Eochairchéim 2)

Úsáideann na gníomhaíochtaí corpoideachais éiteas agus luachanna na gCluichí Oilimpeacha agus Parailimpeacha mar fhócas ar ghníomhaíochtaí éagsúla lúthchleasaíochta, damhsa agus cluichí.

Gníomhaíocht Cur Síos Scileanna Thraschuraclaim Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta
Níos Gasta, Níos Airde, Níos Láidre Lúthchleasaíocht
Fiosraíonn na páistí mana na gCluichí Oilimpeacha trí ghníomhaíochtaí éagsula reatha, léime agus caithimh.
Cumarsáid
Úsáid na Matamaitice
Féinbhainistiú
Ag Obair le Daoine Eile
Cluichí Forbraíonn na paistí cluiche cuimsitheach d’Imeacht Scoile Oilimpeach agus Parailimpeach. Cumarsáid
Úsáid na Matamaitice
Féinbhainistiú
Ag Obair le Daoine Eile
Damhsa Spóirt Gníomhaíocht damhsa a dhíríonn ar an iomad imeachtaí spóirt atá mar chuid de na Cluichí. Cumarsáid
Úsáid na Matamaitice
Féinbhainistiú
Ag Obair le Daoine Eile
Tóirse Oilimpeach Gníomhaíocht damhsa a dhíríonn ar an Tóirse Oilimpeach. Cumarsáid
Úsáid na Matamaitice
Féínbhainistiú
Ag Obair le Daoine Eile