Obair Inchinne

 

Intreoir/Achoimre

Cé dó Coláiste Feirste agus Bunscoil Phobal Feirste
Fad ama 6 seachtaine
Eochairchéimeanna 2 agus 3
Snáitheanna Ábhar Eolaíocht, Teicneolaíocht agus Dearadh agus Matamaitic
Scileanna Traschuraclaim Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC
Eochairghnéithe Infhostaitheacht agus Tuiscint Phearsanta

Eagraíodh an tionscadal STEM (Eolaíocht, Teicneolaíocht & Dearadh, Innealtóireacht, Matamaitic) taobh istigh de shé seachtaine. Tháinig daltaí Bhliain 7 agus daltaí Bhliain 8 le chéile i dtús an tionscadail agus i ndeireadh an tionscadail. Idir an dá linn, bhí daltaí ag obair go neamhspleách ina scoil féin ar ghníomhaíochtaí comhchosúla. I ndeireadh an tionscadail tháinig daltaí ón dá scoil le chéile leis an mhéid a bhí foghlamtha acu a roinnt ar a chéile agus lena mheas.

Cuireadh an tionscadal i dtreoir mar dhúshlán do dhaltaí Bhliain 8. Bhí orthu áis teagaisc idirghníomhach a chruthú agus a dhearadh le go mbeadh daltaí Bhliain 7 ag foghlaim faoin inchinn ar dhóigh shuimiúil thaitneamhach.