Close

Resources

Primary


Primary Thematic Units: STEM

Supporting the statutory requirements for the Areas of Learning of the NI Curriculum at Key Stage 2. Read more...

Norn Iron's Ordinary Heroes

A comic celebrating people who have achieved extrordinary success in the areas of STEM. Read more...

STEM in Minecraft

Pupils develop empathy for how people lived in Viking times by overcoming a number of problems encountered through everyday Viking life, in Minecraft! Read more...

Close

Case Studies

Promoting STEM through the NI Curriculum

Making Learning Connections

STEM Innovation

CCEA adopted innovation as a tool that could be used by schools to bring about lasting change in terms of adding value to their STEM provision. Schools were given the opportunity to gain an insight into and discuss innovation in STEM education. Read more...

Assessing UICT through STEM Futures

This case study shows a good example of how careful selection of curriculum material leads to work which satisfies several statutory requirements at once. Read more...

STEM Heroes

Schools across Northern Ireland had the opportunity to celebrate and share STEM Heroes in their local community. This booklet gives a summary of some of the exciting work that was carried out by pupils in both Primary and Post-Primary schools. Read more...

 

Obair Inchinne

 

Intreoir/Achoimre

Cé dó Coláiste Feirste agus Bunscoil Phobal Feirste
Fad ama 6 seachtaine
Eochairchéimeanna 2 agus 3
Snáitheanna Ábhar Eolaíocht, Teicneolaíocht agus Dearadh agus Matamaitic
Scileanna Traschuraclaim Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC
Eochairghnéithe Infhostaitheacht agus Tuiscint Phearsanta

Eagraíodh an tionscadal STEM (Eolaíocht, Teicneolaíocht & Dearadh, Innealtóireacht, Matamaitic) taobh istigh de shé seachtaine. Tháinig daltaí Bhliain 7 agus daltaí Bhliain 8 le chéile i dtús an tionscadail agus i ndeireadh an tionscadail. Idir an dá linn, bhí daltaí ag obair go neamhspleách ina scoil féin ar ghníomhaíochtaí comhchosúla. I ndeireadh an tionscadail tháinig daltaí ón dá scoil le chéile leis an mhéid a bhí foghlamtha acu a roinnt ar a chéile agus lena mheas.

Cuireadh an tionscadal i dtreoir mar dhúshlán do dhaltaí Bhliain 8. Bhí orthu áis teagaisc idirghníomhach a chruthú agus a dhearadh le go mbeadh daltaí Bhliain 7 ag foghlaim faoin inchinn ar dhóigh shuimiúil thaitneamhach.